Přeskočit navigaci.

Vedoucí

Na všech našich akcích (zejména letní dětské tábory, zimní dětské tábory, víkendové a jednodenní akce) se o děti starají zkušení a odborně způsobilí výchovní pracovníci (vedoucí) s mnohaletou praxí a akreditací MŠMT. Známe svoji odpovědnost za svěřené děti, a proto klademe velký důraz na soustavné prohlubování znalostí a zkušeností svých vedoucích, pořádáme pro ně každoroční školení a praktický výcvik a všechny členy vedení našich táborů vysíláme na akreditovaná školení zajišťovaná odbornými subjekty.

O děti se v průběhu tábora starají zejména tito vedoucí:


Vedení táborů:

Ve vedení (hlavní vedoucí, zástupce) jsou vždy naši zkušení a léty prověření vedoucí, kteří s námi jezdí už dlouho, nasbírali řadu zkušeností a absolvovali odborná školení. Vedení našich táborů jsou úspěšní absolventi školení akreditavaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Barbora Kašíková

bara-novy

Hlavaska Super Léta bez hranic 1 a Zimního tábora 2, dlouholetá nadšená vedoucí, zástupkyně a hlavaska. Před několika lety se na chvíli táborově odmlčela, měla příjemné mateřské povinnosti a stále má s malým Matějem. V roce 2009 se k nám vrátila a my jsme moc rádi, protože Bára je jednou z našich nejlepších vedoucích, vždy odpovědná, veselá a se spoustou nápadů a velkým nadhledem při řešení čehokoli.

Zuzana Vosátková

zuzana_vosatkova-novy

Studentka VOŠ ČSTV. Zuzka trénuje na Kladně malé holky sportovní aerobik a hip hop a sama tancuje v jedné „crew“. Sbírá Tasmánské čerty a je pro každou legraci. Má zkušenosti jak s malýma tak velkýma dětma. Zuzka je sestrou hlavasky Báry Kašíkové a jezdí s ní na Zimní tábor 2 a Super léto bez hranic 1 jako její zástupkyně.

Lucka Eichlerová

Studentka FF UK. Lucka byla zpočátku naší praktikantkou, poté mnoho let ddílovou vedoucí nejmenších dětí a nyní je ve vedení tábora Léto bez hranic 4 (hlavaska). Lucka je táborník tělem i duší, obětavá a nesmírně laskavá. Za každého počasí a při jakékoli situaci si vždycky najde sílu se usmívat a s radostí připravovat hry a divadla.

Mgr. Kamila Babická

Absolventka FPE ZČU, lektorka angličtiny. Kamča je jednou z našich nejzkušenějších vedoucích, od svých začátků má na starosti středně staré nebo nejstarší děti. Kamila vystudovala cizí jazyky a protože jí to moc baví, studuje je dál (možná aby lépe rozuměla jazyku současných teenagerů). Škoda jen, že její vlastní jazyk a hlasivky ji obvykle ke konci tábora vypoví službu. V současné době je zástupkyní hlavase na táboře Záchranná mise. V roce 2009 získala ministerstvem školství akreditované osvědčení pro hlavní vedoucí od Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy.

Martin Kohlíček

Student, záchranář. Martin začínal jako náš praktikant a poté prošel mnoha dalšími funkcemi např. sporťák a uvolněný vedoucí. Dnes je hlavním vedoucím Zimního tábora 1 a Léto bez hranic 3, a nadšeným oddílákem i spolutvůrcem táborů „Léto bez hranic“. Martin získal v roce 2008 ministerstvem školství akreditované osvědčení pro hlavní vedoucí. Z Martina srší nevyčerpatelná energie za každé situace, denní i noční doby, počasí i nálady. Martin zařídí vždy a všechno, postaví loď, přinese strom, vyšplhá na stožár, postaví UFO, zkrátka – Martin práce všeho druhu.

Radomír Vlk

radek_vlk

Jeden ze zakladatelů Dětí bez hranic, několikaletý místopředseda našeho sdružení, dlouholetý táborový pracovník, oddílový vedoucí (již více než 10let), plavecký instruktor a organizátor dětských táborů. Nyní jezdí jako zástupce hlavase na Léto bez hranic 2. Kromě dětských akcí se ve svém volném čase celoročně věnuje výuce první pomoci a zásad záchranářství mezi dětmi, mládeží i dospělými pořádanými Kurzy praktické záchrany. Aktivně se celoročně věnuje výuce plavání jako plavecký instruktor. Civilním povoláním je zdravotnický záchranář, v roce 2005 se zúčastnil české záchranné mise na Srí-lance.

Ladislav Karda

lada_resize-novy

Student, herec. Na první pohled zasněný mladík s podivujícíma se očima, kterého jsme si vychovali z dítka ze střední kategorie před mnoha lety. Praktikant, vedoucí a zástupce hlavasky Lucky na táboře Léto bez hranic 4. Sláďa je výborný herec a improvizátor a jeho představení a festivaly jsou místem našich častých setkání.

Mgr. Josef Valter – předseda a ředitel sdružení

josef_valter

Dlouholetý táborový pracovník, oddílový vedoucí (10×), vychovatel na ŠvP a sportovní instruktor, organizátor dětských táborů, 10× ve vedení tábora. Pravidelně jezdí jako zástupce hlavase na Záchrannou misi (od jejího počátku). Kromě dětských táborů se ve svém volném čase celoročně aktivně věnuje neziskovému sektoru. Je předsedou Revizní komise České rady dětí a mládeže. V roce 2000 získal ministerstvem školství akreditované osvědčení pro hlavní vedoucí od Institutu dětí a mládeže. Rekreačně sportuje, zajímá se o historii a rád cestuje. V pracovním procesu je právník.

Martin Škoda DiS – místopředseda sdružení

martin_skoda

Dlouholetý táborový pracovník, oddílový vedoucí (6×), organizátor dětských táborů, 11× ve vedení tábora. Pravidelně jezdí jako hlavas na Záchrannou misi (od jejího počátku). V roce 2005 získal akreditaci pro hlavní vedoucí od MŠMT, v roce 2008 získal ministerstvem školství akreditované osvědčení pro hlavní vedoucí. Mimo akce pro děti se rekreačně věnuje volejbalu, lyžování a bruslení a informačním technologiím.

Standa Vlk – člen představenstva sdružení

Standa je všehoschopným (v dobrém) odchovancem našich táborů a víkendů v pozici praktikanta, vedoucího, zdravotníka, záchranáře a zástupce hlavního vedoucího. Nyní je členem vedení sdružení. Je spolutvůrcem táborů „Léto bez hranic“, hlavasem Léta bez hranic 2. Standa získal v roce 2008 Mnisterstvem školství akreditované osvědčení pro hlavní vedoucí. Správně namotivován umí podat skvělý výkon takřka v čemkoli (včetně psaní dlouhých emailů, programů a prezentací). Standa se podílí jako lektor záchranář na projektu zdravotní osvěty v Kurzech praktické záchrany (www.czkpz.cz). Je součástí vlčí směčky našeho sdružení (s bratry: Radkem (záchranář) a Danem (vedoucí)). Jeho vlastní stručný popis: „spolustavitel brzy ztroskotaného UFA, BENGAL maniak a velký potápěč. Standa je student VOŠ, záchranářem a lektorem první pomoci.

Zuzana Davidová

Zuzka je všestranná vedoucí s mnohaletými zkušenostmi, schopná pracovat s dětmi všech věkových kategorií, stejně jako se podílet na přípravě i organizaci jakýchkoli našich akcí. Jako oddílačka byla obvykle vedoucí středních nebo nejstarších dětí nyní je členem vedení našeho sdružení. Zuzka je spolutvůrce táborů „Léto bez hranic“, 3 x zástupkyně hlavního vedoucího tábora Léto bez hranic 3. Je odpovědná, přátelská a obětavá a svým věčným optimismem, dobrou náladou a chutí bavit děti i vedoucí je nám příkladem a povzbuzením. Zuzana dokončuje studium na Vysoké škole ekonomické v Praze.


Oddíloví vedoucí:

Oddíloví vedoucí jsou obvykle studenti či absolventi vysokých nebo vyšších odborných škol, kteří s naším kolektivem obvykle jezdí již mnoho let. Vzhledem ke stálosti kolektivu vedoucích je zaručeno, že se o děti starají prověření, zkušení a odborně proškolení vedoucí a nikoli, jak to bývá obvyklé např. na akcích pořádaných podnikatelskými subjekty, na poslední chvíli sehnaní neznámí vedoucí s pochybnými předpoklady pro výkon práce s dětmi.

Všichni naši oddíloví vedoucí procházejí každoročními několikadenními školeními bezpečnosti práce s dětmi, zdravovědy a odpovědnosti a musejí úspěšně absolvovat odborné kurzy pořádané MŠMT. Mnozí oddíloví vedoucí vyrostli na našich táborech z řad dětí, vyzkoušeli si práci praktikantů a následně se stali vedoucími. Bez zkušeností, znalostí a dostatečné vědomosti o daném člověku nemůže být na našem táboře nikdo vedoucím.

Oddíloví vedoucí se podle svých zkušeností a v rámci teoretické přípravy obvykle specializují na určitou věkovou kategorii dětí podle táborového rozdělení na malou (obvykle 6–9 let), střední (10–13 let) a velkou kategorii (14–17 let). Touto specializací tak oddílový vedoucí získávají maximální odbornost podpořenou jejich dosavadní zkušeností. Někteří vedoucí nemají přidělené konkrétní oddíly a pomáhají tam, kde je potřeba, říkáme jim uvolnění oddíloví vedoucí. Dalším z důležitých vedoucích, který nemá na starosti konkrétní oddíl, je sportovní instruktor neboli sporťák. Sporťák se stará zejména o sportovní náplň tábora, připravuje nejrůznější sportovní aktivity, organizuje turnaje v míčových hrách a táborovou olympiádu.

Oddíloví vedoucí mají na starosti skupinku zhruba osmi až patnácti dětí, záleží na konkrétní akci, věku dětí a celkovém počtu účastníků.

Na některých akcích jsou oddílovými vedoucími i členové vedení sdružení, o kterých se dozvíte více zde.

 • Někteří naši vedoucí:

PhDr. Petra Valterová

peta_vinterova

Absolventka FF UK v Praze, pracuje jako ředitelka marketingové agentury. Baví ji práce s mladšími školními, ale i předškolními dětmi, 8 let měla u nás na starosti práci s nejmenšími trpaslíky v 1. oddíle. Nyní je uvolněnou vedoucí, stará se o celotáborové akce tábora Záchranná mise a Léto bez hranic 1.

Mája Skřípková

Studentka ČZU. Mája je jednou z vedoucích, které jsme si doslova odchovali z našich dětských účastníků táborů. Stará se o střední děti a svou veselostí a nezaměnitelným smíchem (někdy spíše hýká, ale pssst) je naším sluníčkem i v dobách pokleslé nálady, dešťů a bláta.

Bc. Jana Škodová

Studentka HTF UK. Jana začínala jako naše praktikantka a pomocnice v nepohodě. Dnes je z ní odpovědná a kamarádská vedoucí u nestarších dětí, se kterými hraje hry, tancuje na diskotéce, zpívá u táboráku i řeší jejich trápení.

Zdeněk Kovář

Student AMU UK. Zdeněk s námi na tábory jezdí už více než 10 let (nejprve jako dítě, pak jako praktikant a vedoucí) a stal se jedním z našich nejzkušenějších a nejlepších oddílových vedoucích. Zdeněk je herec (absolvoval hereckou školu, studuje divadelní vědu a hraje, hraje a hraje) tělem i duší a na našich táborech se tak stará o divadla k celotáborovým hrám jako scénárista, režisér a často i jejich hlavní aktér. Jeho amaterská divadelní představení ve spolku Ztracená existence jsou místem našeho častého mimotáborového setkávání.

Ing. Klára Sajašová

Absolventka Bankovního institutu. Klári u nás začínala jako praktikantka a postupně se stala vedoucí nejstarších dětí spojující kamarádský a odpovědný přístup a jako vedoucí celé nejstarší kategorie je vzorem ostatním jejím vedoucím. V civilu je elegantní slečnou v oboru komerčního bankovnictví a nejnověji je v očekávání potomstva, čímž se snad ze 6 let rozšíří řady našich dětských účastníků (a kruh se nám pěkně uzavírá).

Peťula Svobodová

Studentka ČZU. Je jednou z uvolněných vedoucích a svými zkušenostmi přispívá zejména k hladkému průběhu našich celosdružejních akcí a zařizování všeho druhu. Peťula je bývalá skautka, indiánka a zálesačka a tak zná všechny uzly, rostliny, ohně, zvířata (i myšáky ;-) ) a stromy a ochotně předává své zkušenosti dětem i vedoucím.

Jitka Řezníčková

Studentka ČVUT – fakulty strojní. „Mám ráda práci s dětma + táborovou administrativu, miluji tanec (akr.rokenrol). S vámi jsem začala jezdit jako praktikantka, což mě mrzí, že jsem přišla o takové super tábory jako dítě…“ Jitka se stará o dětičky stejně skvěle jako o hodnocení a sčítání bodů celotáborových akcí a odměnování úspěchů soutěžících, zejména na táborech Záchranná mise, Léto bze hranic 1 a Léto bez hranic 2.

Michal Svoboda

Michal je již řadu let naším sporťákem a bedlivě dohlíží nad tím, aby žádný z účastníků našich akcí netrpěl nedostatkem pohybu na zdravém vzduchu. Ačkoli běhá a skáče jako rys, nikdy se neunaví a vstává mezi prvními, říkáme mu tuleň, což pochopí ti, na které se dlouze a upřímně zadívá.

Ondra Bouška

Student FSV UK. Ondra je jedním z nejlepších vedoucích, se kterým jsme měli možnost spolupracovat. Vždy byl vedoucím nejstarších dětí a loni nás přesvědčil, že je skvělý i u nemenších trpaslíků. Ondra má v zásobě ohromné množství her a nápadů na oddílové i celotáborové akce. Je přísný a spravedlivý a mezi dětmi i vedoucími velice oblíbený.

Bára Hlubková

Studentka VOŠ. Obětavá a kamarádská vedoucí nejmenších dětiček. Bára je oddílová vedoucí na táboře Léto bez hranic 3 a na našich víkendovkách. Občas vypadá smutně, ale my víme, že tím jen maskuje vymýšlení nových her, soutěží a divadel.

Jirka Nebesář

jirka_nebesar

Jeden ze zakladatelů Dětí bez hranic, několikaletý místopředseda našeho sdružení, dlouholetý táborový pracovník, oddílový vedoucí (6×), organizátor dětských táborů, devětkrát ve vedení tábora. V roce 2000 získal ministerstvem školství akreditované osvědčení pro hlavní vedoucí od Institutu dětí a mládeže. Ve svém volném čase se celoročně věnuje alternativnímu divadlu a hudbě.

Mirek Šenfeld

mirek-novy

Student. Mirka jsme si, stejna jako Sláďu (byli spolu v oddíle jako děti) vychovali z dítka ze střední kategorie před mnoha lety. Praktikant, velký pomocník a oddílový vedoucí střední kategorie několika našich táborů. Mirek je kamarádský dobrák, ale v kostýmu rytíře z něho jde respekt (což se zvlášť u středňáků výborně hodí).

Kristýna Dvořáčková

kiki-novy

Studentka. Kristýnku jsme si, jako mnoho našich jiných vedoucích, vychovali od praktikantky. Nyní je už několik let veselá a starostlivá vedoucí nejmenších dětiček. Je pro ně princeznou, maminkou, kamarádkou a hlavně spravedlivou vedoucí.

Simona Hemmyová

simca-novy

Studentka. Simča je náš odchovanec, jezdí s námi od jejích 12 let, když přišel čas stala se praktikantkou u malinkých dětí a nyní je jejich oddílovou vedoucí. Spolu s Kristýnou jsou úžasná dvojice oddílaček obklopených hromadou trpaslíků.

Michael Dvořák „Majk“

majk_resize-novy

Student a čajovník.. Majk s námi jede už poněkolikáté, a jelikož se v minulých letech osvědčil jak u dětí tak u nás, svěřujeme mu tento rok hned ty nejstarší výrostky …Majk rozhodně nezkazí žádnou legraci, a tak se můžeme těšit na určitě povedené role v divadlech a při hrách..Mezi jeho záliby patří divadlo, hudba, hra na kytaru a knížky. Ve svém volném čase se věnuje divadlu a své kapele, pro kterou píše texty..

Ondra Zais

ondra_resize-novy

Scénárista… Ondra je pro své nepochybné zkušenosti z jiných táborů, kam jezdí každý rok, v pozici uvolněného vedoucího, kde si tak postupně vyzkouší všechny oddíly. Ondra se věnuje psaní, divadlu, muzice a tak trochu filmařině. Mezi jeho záliby patří fotbal, společenské hry, vaření a žonglování. Ondrova fantazie opravdu nezná mezí, a tak se můžeme těšit na mnoho scének a originálních her, co vymyslí..

Jana Hochbergerová

jana_sl-novy

Studentka 3.ročníku na SPgŠ v Litoměřicích. Jana skáče na trampolíně, má ráda zvířata a miluje jakékoli hry s dětmi a pro děti, proto také studuje pedagogickou školu, specializaci dramatická výchova ve škole. Její dramatickou zálibou je maňáskové divadlo pro děti z mateřských škol v Mateřídoušce.

Michal Česák

michal_cesak-novy

Michal je studentem SPŠ v Mostě, dále by chtěl studovat vysokou školu technického zaměření v Praze. Michal hrál závodně čtyři roky fotbal, poté střídal sporty po pár měsících, až se dostal ke stolnímu tenisu, který hraje již třetím rokem. Michal si tímto vybudoval kladný vztah ke všem letním i zimním sportům a hrám. V roce 2010 byl s námi jako oddílový vedoucí na zimním táboře, kde měl na starosti snowboardisty, v létě pojede jako oddílák na tábor Super léto bez hranic 1. Michal je bratrem našeho oddílového vedoucího Petra, který kromě zimního tábora 2 jezdí jako vedoucí na letní tábor Záchranna mise.

Dan Vlk

Student. Dan se součástí naší vlčí smečky a naším odchovancem. Praktikant a nyní už oddílový vedoucí, herec a nadšenec pro každou táborovou lumpárnu s očima neviňátka.

Jarda Borský

Jarda se na táboře Léto bez hranic 2 už několik let stará jako oddílák o nejmenší trpaslíky a je jim správným taťuldou. Jarda je velice šikovný a jako umělecký řezbář nás zásobuje nejrůznějšími vychytanými dřevenými kulisami a vecičkami.

Ivka Řezníková

Studentka FF UK (norština, komparatistika) a FSV UK (mediální studia), Ivka absolvovala roční studium na Norské přírodovědně-technologické univerzitě v Trondheimu, nicméně na tábor se nám v létě vrátila. Její zájmy jsou: lezení (po skalách), hory, příroda, squash, malování, knihy, filmy, divadlo a norština, samozřejmě:-) . Ivka jezdí na tábory od 16 let jako praktikant, od 18 jako vedoucí, s náma jezdí od roku 2004 a je tak jednou z našich skalních a nejzkušenějších vedoucích. V roce 2010 jede hned na tři tábory (SlBH1, LbH2 a LbH4). A co jí baví na táborech nejvíc?: „Nejvíc mě baví etapovky a když večer můžu dětem číst na dobrou noc.“

Katka Fiedlerová

Studentka. Katka měla od malička blízko k i umění a přírodě, do které tábory nepochybně patří. Katka je velmi přáteská, ochotná a milá dívka, která která se bude letos starat o nejmenší prcky na LbH 4. Káťa chodí ráda do divadel, opery, na výstavy nebo vernisáže stejně tak jako na výlety do přírody. Mezi její nejoblíbenější věci patří knižky a filmy. Podle jejich slov: „jsem nekonfliktní osoba, která ráda poznává nové lidi a příležitosti a vždy se tak snažím být pozivně naladěná“.

Vašek Radosta

Student. Vašek rád sportuje, čte, má rád přírodu,scházení se s limi a rád tropí blbosti. Vašek je člověk, který v nouzi a nejen v ní, rád pomůže a má rád výsledky. Zkušenosti s dětmi má z vodáckých táborů, na které jezdil v minulých 4 letech.

Jana Brousková

Studentka. Při první účasti na našich táborech byla obětí vesmírných Alienů, ti ji ale vrátili (dodnes nevíme proč, ale jsme moc rádi) a nyní je oddílovou vedoucí tábora Záchranná mise.

Petr Česák

Student FTVS UK. Petr je sportovec tělem i duší, slušný a spravedlivý vedoucí milující míčové hry, které studuje na pražské UK. Petr je vedoucím na táboře Záchranná mise.

Zuzana Basařová

Studentka grafiky. Zuzka je náš odchovanec od dětských středňáckých let, takže naše tábory zná velice dobře. Zuzka je výborná a spravedlivá vedoucí nejmenších dětí, vždy připravená přečíst pohádku, zahrát hru a vymyslet soutěž pro naše hobitky. Zuzka také připravuje některé naše grafické motivy, upoutávky na celotáborové hry a potisky triček.

Michaela Vančová

Studentka zdravotnické školy. Míša k nám přišla teprve nedávno, ale už stihla 3 letní tábory a několik víkendovek. Je nadšená a pracovitá vedoucí a zdravotnice.

Eva Papoušková

Studentka, náš odchovanec z tábora Léto bez hranic 3, několikrát místní praktikantka. Nyní jezdí na tábor Záchranná mise.

Eliška Jechová

Studentka ze Sokolova. Ve volném čase se věnuje párovým tancům a voleyballu. Má ráda turistiku, míčové hry, sport, četbu a Geocaching. Na tábory jezdí již od šesti let, ale jako vedoucí pojedu poprvé letos.

Jakub Novotný

Student z Mostu. Jakubovi záliby jsou sport, muzika, filmy a počítače.


Praktikanti:

Praktikanti, neboli pomocníci oddílových vedoucích jsou obvykle bývalí účastníci našich táborů (jako děti), kteří měli zájem pokračovat s námi jako praktikanti, aby z nich po čase byli vedoucí. V průběhu roku získávají od našich nejzkušenějších vedoucích teoretické odborné znalosti a na táborech pomáhají při organizování oddílového programu a spolu s vedením připravují celotáborové akce.

Jsou mladí a neklidní, krásní a nadaní, nejlepší a nejchytřejší a jednou nám to všem ukážou (a my se moc těšíme a přejeme si to):

– Zuzka
 – Silvia
 – Martin
 – Michal
 – Tomáš
 – Viola
 – Míša
 – Klárka
 – Jakub
 – Šimon
 – Filip
 – Zuzka a další.

Zdravotníci:

Zdravotníci se na našich akcích starají o zdravotní stav dětí i vedoucích. Jsou to profesionální zdravotníci – lékaři a dětské sestry, příp. osoby s odborným akreditovaným kurzem první pomoci. Vedle svých odborných znalostí mají za léta ježdění na dětské tábory vybudován kladný a přátelský vztah k dětem a umějí jim tak poskytnout nejen profesionální, ale i kamarádskou péči zmírňující drobná zranění a jiné neduhy. Vedle zdravotníků jsou na našich záchranářských akcích (např. letní tábor Záchranná mise) k poskytování zdravotní péče odborně způsobilí též zdravotničtí záchranáři. Všichni naši výchovní pracovníci jsou mimoto odborně proškoleni v základech první pomoci a jsou vždy připraveni poskytnout ošetření v nezbytných případech.


Mirka Zelinová

Dětská sestřička. Mirka s námi stála u našeho prvního vlastního tábora v roce 2000 a po mateřské dovolené se k nám v roce 2009 vrátila. Mirka se o nás a všechny děti stará s láskou a porozuměním při každé bolístce a neduhu, a to často i za cenu nasazení vlastního zdraví.

Regina Soukupová

Medička na LF UK a zkušená vedoucí na dětských táborech.

MUDr. Jan Klier

Honza s námi jezdil už jako medik a stále jezdí i jako lékař. Veselý a bodrý ranhojič nejen na táboře Léto bez hranic 3.

MUDr. Josef Kašík

pepa-novy

Pepa, manžel hlavasky Báry, s námi jezdí už od svých studentských let. Dnes je lékařem chirurgem a u nás je zdravotníkem a občasným zástupcem hlavního vedoucího na táboře Super léto bez hranic 1 a Zimní tábor 2. Moc si vážíme jeho milého, lidského a odborného přístupu k dětem i k nám vedoucím.

MUDr. Otakar Raška

Asistent na 3. LFUK v Praze. Jeden z našich odborných zdravotnických poradců, lékař a asistent na LFUK. Ne vždy si najde čas na celý tábor, ale rád poradí a pomůže.

Radomír Vlk

Náš spoluzakladatel, vedoucí, člen vedení, zástupce a kdo ví co všechno ještě… Zdravotnický záchranář u pražské záchranné služby. Když je potřeba Radek vždy pomůže též jako zrdavotník našich táborů a víkendovek.

Milan Bechyně

Milan je zdravotnický záchranář. Má rád přírodu, léto, sportování a další aktivity. Milan se k nám dostal od svého kamaráda záchranáře Martina Kohlíčka (hlavní vedoucí LbH 3).

Z naší fotogalerie Spřátelené weby:

kamarádi zubaři: Obrázek kamarádi lektoři první pomoci: Obrázek

 

 


 

 

 


Anketa

Web letnídětskétábory.cz

Libí se vám náš web? (6826/25%)
 
Našli jste na webu užitečné informace? (6626/24%)
 
Chcete posílat své děti na kvalitní a bezpečné tábory? (6994/26%)
 
Setkali jste se již s našimi tábory? (6882/25%)
 

Celkem hlasovalo: 27328

Seznam všech anket

Zaregistrujte se

k zasílání informací o našich akcích přímo na Váš email. Více informací

Novinky

24. 2. 2011

LETNÍ TÁBORY 2024

Letní tábory 2024 jsou otevřeny pro přihlašování.

Letní dětské tábory 2024:

- Záchranná mise 1

- Léto bez hranic 1

- Léto bez hranic 2

- Léto bez hranic 3

- Léto bez hranic 4

- První tábory 1-8

- Sportovní tábory 1-3

- Týdenní tábory 1-8

Tábory pro rodiče s dětmi 2024:

 • Tábor pro rodiče s dětmi Trnávka 1-7
 • Tábor pro rodiče s dětmi Hotel Relax 1-7
 • Tábor pro rodiče s dětmi Zámecký hotel Panství 1-5
 • Tábor pro rodiče s dětmi Parkhotel Mozolov 1-3
 • Tábor pro rodiče s dětmi Relax hotel Bára 1-4
 • Tábor pro rodiče s dětmi Orlík 1
 • Tábor pro rodiče s dětmi Hotel Semerink 1-2
 • Tábor pro rodiče s dětmi Hotel Bečva 1-2

Více informací o letních táborech 2024 najdete zde.

23. 2. 2011

Léto 2024 - JIŽ V PRODEJI

SEZONA 2022 - REKORDNÍCH 3700 DĚTÍ

28. 1. 2013

TÁBORY RODIČŮ S DĚTMI

V roce 2024 doporučujeme tyto oblíbené tábory pro rodiče s dětmi:

 • Tábor pro rodiče s dětmi 1 - 28.7.-3.8.2013
 • Tábor pro rodiče s dětmi 2 - 4.8.-10.8.2013
 • Tábor pro rodiče s dětmi 3 - 11.8.-17.8.2013
 • Tábor pro rodiče s dětmi 4 - 18.8.-24.8.2013
 • Táborová dovolená rodičů s dětmi - 4.8.-10.8.2013

Více se o táborech pro rodiče s dětmi dozvíte zde.

Vypsat všechny novinky

Naši partneři:

Obrázek