Přeskočit navigaci.

Táborový deník Záchranné mise 2007

Den 1

Obrázek

Všechny tři autobusy dorazily do tábora včas a v pořádku, a nic tedy nebránilo zahájení Letního tábora Záchranná Mise 2007. Ještě před obědem byly všechny děti rozřazeny do oddílů a ubytovány v domečcích a chatičkách. Odpoledne pak probíhalo seznamování a hry v rámci oddílů.

Obrázek

Po večeři byl první nástup a seznámení s vedoucími a s táborovými řády. Následovalo sehrání úvodního divadla, které uvedlo děti do Celotáborové Etapové Hry (CETEHu), letos na téma „Dobytí Diamantového města“.

První večerka se neobešla bez několika málo slziček, ale věříme, že se brzy přestane stýskat i těm největším stýskálkům, a že si všichni letošní tábor pěkně užijeme.

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Den 2

Obrázek Obrázek

Druhý den probíhal v duchu táborových dovedností. Děti se v rámci oddílů a kategorií seznamovaly s různými praktikami spojenými s tábořením jako např. uzlování, různé druhy ohňů, orientace v mapě, práce s buzolou a rozpoznávání rostlin a zvířat v přírodě. Věříme, že se i pro ostřílené táborníky našlo několik nových informací, a že si všichni z programu něco odnesli. Budou to potřebovat při některé z etap CETEHu.

Obrázek

Odpoledne jsme všichni využili teplého a slunečného počasí a šli se koupat do rybníka, bezprostředně sousedícím s táborem. Mám jen obavu, že to byla poslední příležitost na dlouhou dobu:o(.

Obrázek Obrázek

Na večer pak byla připravena první táborová „seznamovací“ diskotéka, na které zvláště ti nejmenší řádili v rytmu limba. Večerka byla o půl hodiny prodloužená, takže si to všichni dosyta užili:o))

Den 3

Obrázek

Tak se zase hlásím ze Sobeňáku s novinkami z tábora.
Dnes dopoledne probíhal první záchranářský kurz pro nejmenší, ostatní děti se bavily hrami v rámci oddílů.

Obrázek Obrázek

Po obědě se hrálo opět divadlo jako úvod k 1. etapě CETEHu – Boj s Indiány. Etapa se i přes chladnější počasí vydařila, děti hledaly v lese diamanty a Indiáni se jim v tom snažili všemožně zabránit.

Obrázek Obrázek Obrázek Pro účely CETEHu jsou letos děti rozděleny na dva národy, Angličany a Španěly. Tyto národy soupeří o to, kdo pro svého panovníka dříve dobude Diamantové město a získá pohádkový poklad. V této první etapě se ujali vedení Španělé a při večerním nástupu tedy byla vyvěšena španělská vlajka na jejich počest. Tato vlajka bude na stožáru vlát do té doby, než se vedení ujmou Angličané. Španělé jsou nyní národem dne díky svému vítězství a je jen na Angličanech, na jak dlouho…

Jinak bychom tímto chtěli poděkovat všem, kteří posílají vzkazíky přes náš vzkazovník na webových stránkách. Vzkazy vyvěšujeme na nástěnku a budeme je pravidelně aktualizovat.

Den 4

Krásným slunečným pozdravem se ze Sobeňáku opět hlásí Peťula s pravidelnou zprávou o stavu táborníků…

Obrázek Obrázek Obrázek

Dopoledne plné sluníčka, her a zdravotního kurzu pro střední kategorii dětí jsme završili divadlem k druhé etapě CETEHu nazvané „Cesta k Prameni pramenů“. Po obědě se děti rozdělily do družinek podle příslušnosti k jednotlivým národům, naučily se bojový pokřik, a po krátké, nicméně velmi motivační, řeči svých panovníků se odebraly na start další etapy.

Obrázek Obrázek Obrázek

Tato etapa byla náročnější než ta včerejší, děti měly za úkol projít trasu lesem pouze podle písemného popisu a cestou plnily úkoly týkající se dílem tábornických dovedností a dílem zdravovědy. Na konci trasy se pak jednotlivé družinky dostaly k Prameni pramenů, odkud si po nahlášení správného hesla odnesly vodu z Pramene, která jim pomůže v dalším hledání Diamantového města.Všechny posádky dorazily v pořádku a i úkoly byly víceméně splněny:o))

Obrázek

O výsledcích této etapy budu informovat až zítra, na večer byla totiž připravena přednáška sdružení Zelený bod, které zábavnou a chytrou formou informovalo děti o třídění odpadu a možnostech ekologického chování každého z nás.

Také bych vás chtěla informovat o tom, že v pondělí k nám zavítala inspekce z Krajské hygienické stanice, která shledala náš tábor naprosto v pořádku, což nás sice nepřekvapilo, nicméně přesto potěšilo:o)

Vzkazy od vás měly u dětí takový úspěch, že jsme zorganizovali pro děti možnost napsat také krátké zprávičky, takže se prosím podívejte do " .(Kliknutím přejdete na náš vzkazovník)":[#]vzkazovníku, jestli vám vaše dítko něco pěkného nevzkázalo.

Den 5

Opět se hlásím ze Sobeňáku s nejnovějšími zprávami.

Obrázek Obrázek

Dnes byl plánovaný odpočinkový den kvůli předpovědi počasí, která slibovala, že bude opravdu hnusně. Avšak vzhledem k tomu, že nás sluníčko v průběhu celého dne příjemně překvapovalo, rozhodli jsme se operativně pro odpolední turnaj v ping-pongu pro střední kategorii. Velkou kategorii tato kratochvíle teprve čeká…

Obrázek Obrázek

Ti nejmenší měli výtvarné odpoledne, na jehož sklonku uspořádali prodejní výstavu, která měla obrovský úspěch a všechny kresby byly během pár minut rozprodány za táborové peníze.

Zároveň jsme vyhodnotili včerejší etapu, ve které zvítězili opět Španělé, ale opravdu jen těsně! Všichni věříme, že se při příští etapě Angličané vzchopí a na stožáru zavlaje konečně i anglická vlajka.

Obrázek

Na večer pak byla přichystána další, v pořadí již druhá, diskotéka, která byla dětmi opět velmi pozitivně přijata:o)

To je pro dnešek vše, těšte se na zítra, bude další etapa tak držte palce!!!

Den 6

Hlásí se pravidelná sobeňácká zpravodajka Peťula.

Dnes ráno to vypadalo zase na jeden studený a propršený den. Přesto jsme nemohli nechat z dětí vyprchat atmosféru CETEHu, a tak jsme nachystali další etapu, která se odehrávala hlavně v táboře a jeho nejbližším okoli, abychom to neměli daleko pod střechu pro případ náhlého deště.

Obrázek

Po obědě jsme sehráli další divadlo, takže se děti dozvěděly, že dobyvatelé chytili nějakou podivnou vyrážku (stejnou pro Španěle i Angličany), a že jim proti této chorobě žádný amulet, který dostali za vodu z Pramene pramenů, nepomůže, protože to není kletba, ale alergie na maso z tapíra:o)

Obrázek

Jedinými léky jsou dvě masti, každá z jiných bylin a ingrediencí. Takže Španělé v etapě sbírali byliny na jednu z mastí a Angličané sbírali jiné byliny na tu druhou mast. Teprve po spojení obou mastí bylo možné dobyvatelské posádky vyléčit.

Obrázek

Etapa byla zaměřená na znalost bylin, orientaci v táboře a rychlost. A pokud jste zvědaví, kdo vyhrál, tak vám mohu s radostí oznámit, že Angličané zabrali a to jim přineslo kýžené vítězství! Vyhlášení proběhlo na večerním nástupu, ale kvůli dešti se muselo obejít bez vlajkového ceremoniálu, o který však děti neochudíme – bude zítra.

Obrázek Obrázek Obrázek

Na večer byla přichystaná teoretická přednáška instruktorů lanových překážek, která nás měla připravit na zítřejší praktické ukázky. Děti si tak mohly „ošahat“ všechny pomůcky, se kterými se druhý den setkají, jako jsou lana, karabiny, sedáky, úvazy a podobně. Zítra napíšu o lanových překážkách víc, pokud tam ovšem nezůstanu někde viset…

Den 7

Vzhledem k tomu, že mě z visutých lan včas sundali, mohu vám zprostředkovat dojmy a zážitky z dnešního dne…

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Mohl by se jmenovat třeba pavoučí, nebo muší, podle toho, jak se komu na lanových překážkách dařílo. Nejmenší děti byly vyloženě ve svém živlu, o čemž ostatně svědčí přiložené fotografie. Ovšem na lanech si užili všichni bez ohledu na věk.

Obrázek Obrázek

V rámci poledního klidu jsme uspořádali další vzkazovou sedánku v jídelně, takže dětičky měly příležitost odpovědět na vaše vzkazy na webových stránkách.

Obrázek Obrázek Odpoledne dorazili do tábora kynologové, kteří předvedli dětem své psy a jejich dovednosti. V závěru se pak děti mohly s pejsky i vyfotit – jedinečné foto psa zavaleného dětmi přikládám též.

Obrázek Obrázek

A nakonec krátká zpráva z CETEHu – proběhl slavnostní ceremoniál na počest Angličanů s vlajkou, hymnou a vším, co k správnému ceremoniálu patří. Bůh ochraňuj královnu!

Den 8

Tábor se nám přehoupl přes polovinu a já jsem opět zde, abych vám poreferovala o novinkách ze života táborníků.

Obrázek Obrázek

Dopoledne měli praktické cvičení ve zdravovědě středňáci a šlo jim to jak po másle.

Obrázek Obrázek

Na dnešní odpoledne jsme přichystali pro děti další etapu CETEHu nazvanou Námořní bitva, takže po poledním klidu proběhlo nezbytné, očekávané a opět vtipné divadlo.

Obrázek Obrázek

Etapa spočívala v tom, že jednotlivé posádky, které již nashromáždily spoustu zboží ve vnitrozemí, musely toto doručit svému panovníkovi. Děti běhaly po lese ze svých přístavů se zbožím do centrálního skladu, a za každé donesené zboží dostaly ve skladu peníze. Po cestě však na ně čekala spousta pirátů z ostatních posádek, takže cesta tam ani zpátky rozhodně nebyla jednoduchá. Vyhráli opět Angličané, takže nad táborem vlaje anglická vlajka.

Obrázek

Večer byla další diskotéka, jejíž součástí byl tentokrát i discomaraton o ceny.

Den 9

Dnešek bude náročný, čekají nás dvě etapy, takže jsme jenom rádi, že sluníčko svítí od božího rána jak o život.

Obrázek Obrázek

Podívejte se, jak dopoledne šla praktická cvičení ze zdravovědy našim nejmenším…

Odpoledne jsme měli v plánu asi nejnáročnější část CETEHu nazvanou „Přežití v pralese“, při které měly děti zúročit své teoretické znalosti o táboření v přírodě, zakládání táborového ohně a přípravu pokrmů.

Obrázek Obrázek

Tomu všemu samozřejmě předcházelo divadlo, do kterého jsme tentokrát obsadili i čtyřnohou herečku Kozu, avšak v roli Tapíra:o)

Obrázek Obrázek

Etapa se vydařila, ohně byly zapáleny – u některých skupinek dokonce i jednou sirkou – jídlo bylo velmi chutné (menu: kuřecí stehenní řízky naložené v marinádě a směs surovin na přípravu pravého tábornického chleba). Zapíjelo se pochopitelně čajem ze surovin „co les dal“.

Obrázek

Po návratu z louky přežití do tábora nás však čekala druhá etapa – noční. Nazvali jsme ji „Tamtamy duní“. Nočním lesem se v pravidelných intervalech ozýval zvuk píšťalky. To byla „vysílačka“ Mayů, chráněná kruhem indiánů. Děti měly za úkol po sluchu lokalizovat polohu vysílačky, nepozorovaně projít ochranným kruhem, a dostat se až k ní. Nutno podotknout, že bojovky se zúčastnili všichni včetně těch nejmenších a děsně je to chytlo:o)

Co se týká výsledků obou etap, vyhodnocení bude až zítra, protože dneska už to prostě nestihám… Tak dobrou noc!

Den 10

Sluníčko se asi rozhodlo, že už jsme si ho včera užili dost, takže zalezlo, a před námi byl další zatažený den s občasnými přeháňkami. Ach jo. Naštěstí byl na dnešek připravený program, který dal nám všem zapomenout na nepřízně počasí. Dopoledne přijeli zdravotníci s polní nemocnicí a hned po nich Policie ČR.

Obrázek Obrázek Obrázek

Polní nemocnice byla postavena během 10-ti minut, což nás všechny docela dostalo, a to včetně dekontaminační sprchy, kterou k údivu všech hned vyzkoušel na nic nečekající Matýsek Levy z 1. oddílu:o)

Obrázek Obrázek Obrázek

Policie si pro děti připravila nejen ukázku zásahové výzbroje a výstroje, kterou si pak zájemci mohli vyzkoušet, ale také přednášku o daktyloskopii a o protidrogové jednotce.

Odpoledne se všichni, kromě nejmenších dětí, vydali na výlet do nedalekého Rožmitálu. Počasí vypadalo, jako že vydrží, ale nevydrželo. Na zpáteční cestě jsme museli uspořádat kyvadlovou dopravu auty do tábora, jinak by se nám nevrátili děti, ale vodníci…

Po večeři byl opět nástup, na kterém byly vyhlášeny výsledky včerejších dvou etap. Dopadlo to dobře pro všechny, protože etapu Přežití vyhráli Španělé a noční etapu Tamtamy vyhráli pro změnu Angličané. Takže zítra asi budou viset na stožáru obě vlajky:o)

Obrázek Obrázek Obrázek

Na večer pak byla připravena kulturně-zábavní akce Miss Soběňák 2007, které se zúčastnilo 12 adeptek na titul. Program byl nápaditý a akce měla spád.

Po Miss byla už jen večerka a šlo se spát, protože zítra nás čeká závěrečná etapa, kde se všechno rozhodne. Tak nezapomeňte držet palce!

Ze Sobenského rybníka zdraví
Peťula

Den 11

Obrázek Obrázek Sice nám slunko opět zůstalo za mraky, ale nepršelo a tak se Nejmenší kategorie vydala na výlet do blízkého města Rožmitál pod Třemšínem a Nejstarší oddíly pak prakticky nacvičovaly první pomoc a resuscitaci.

Obrázek Obrázek Odpoledne proběhla závěrečná etapa Celotáborovky. Angličané i španělé se přiblížili k vytouženému cíli diamantového města. V etapě se pomocí rozevláté zprávy dozvěděli o jeho umístění a na trase si na několika stanovištích vyzkoušeli své teoretické a hlavně praktické znalosti první pomoci. Ošetřovali se zranění a řešili krizové situace jako bodná rána, úraz elektrickým proudem, a podobně.

Obrázek Obrázek K pyramidě diamantového města dorazli všichni a pokud zvolili správný klíč, který museli vybrat z několika sošek na základě indícií získaných na trase, tajemství města jim bylo odhaleno. V útrobách pyramidy, pak všichni sbírali zalté kameny a dimanty a podle snahy byli patřičně odměněni.

Celkovým vítězstvím se může pyšnit skupinka Angličanů, avšak národnostně byl boj tak vyrovnaný, že snad vyvěsíme obje vlajky a Španělé a Angličané si mohou vzájemně gratulovat.

Den 12

Počasí si s námi hrálo celý tábor a ani dens tomu nebylo jinak.

Obrázek Obrázek Dopoledne všichni shlédli, průběh včerejší etapy na projektoru a Radek vysvětloval na jednotlivcích případné chyby, ale zároven, neopomenul vyzdvyhnout ty dobré postupy. Snad to mají zažíté a pokud se někdy dostanou do krizové situace, už je to jen na nich.

Obrázek Obrázek Obrázek O poledním klidu začaly velké přípravy na odpolední, již tradiční podnikatelskou zábavu Živnosti. Děti si vymýšlely, reklamní slogany, upravovaly svoje provozovny, ceny služeb a zboží a po udělení koncese Živnostenským úřadem, mohly začít podnikat. Tak jen namátkou, nechyběl masážní salon Lenky, čajovna, úklidová služba, bar, občerstvení kreslírny, věštírna, poradna a podobně. Celý kolotoč se moc líbil a proto se mylým podnikaelům dal ještě prostor po večeři.

Obrázek Obrázek Po celkovém vyhodnocení celotáborové hry jsme se na nástupu, s vítěznou skupinkou , symbolicky rozloučili s pyramidou, která musí být rozebrána. Ještě jednou díky všem, kteří se podíleli na její stavbě. Uvidíme co postavíme příští rok :-)

To už ale v zákusilí tábora, vrcholily přípravy na „tradiční“ Megashow.

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Večerem nás provázel Leoš Mareš a Libor Bouček a ti často uklidnovali rozbouřené diváky. K vidění totiž byla řada zahraničních, ale i domácích hvězd jako Kabáti, Beyonce, Linking Park, My Chemical romance a mnoho dalších. We are the champions si pak všichni interpreti zaspívali na rozloučenou a viděnou opět zase za rok. A co by to bylo za koncert bez závěrečného večírku, takže následovala kratší diskotéka.

Den 13

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Dnešní dopoledne se veškeré snažení v celotáborové hře, ale i v oddílových činostech a jiných soutěžích, mohlo zúročit. Na programu byla dopoledne táborová pout. Děti sbíraly na jednotlivých atrakcích podpisy a za táborové peníze pak mohly nakoupit, různé hračky, sladkosti a sponzorské dárky v obchůdku u Ještěra. Trochu jsme ponusuli oběd, aby se opravdu dostalo na každého.

Odpoledne přijeli dobrovolní hasiči s dvěma vozy a záchranka. Děti si opět vyzkoušely jejich vybavení a něco se dozvěděly o práci hasiče a záchranáře. Děkujeme!

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

No a protože už zítra jedeme domů, před závěrečnou diskotékou, kromě líčení, proběhlo i balení věcí. Vůbec se nám domů nechce, ale nic s tím nenaděláme. Takže poslední tanec a hajdy na kutě.

Den 14

Odjíždíme domů!!!

Moc děkujeme všem za krásných 14 dní letní pohody, které i přes nepřízen počasí vyšly skvěle. Doufáme, že se opět za rok uvidíme a třeba i dřív. Za celý tým vedoucích ZM07 za rok zase ahoj

Z naší fotogalerie Spřátelené weby:

kamarádi zubaři: Obrázek kamarádi lektoři první pomoci: Obrázek

 

 


 

 

 


Anketa

Web letnídětskétábory.cz

Libí se vám náš web? (6679/25%)
 
Našli jste na webu užitečné informace? (6482/24%)
 
Chcete posílat své děti na kvalitní a bezpečné tábory? (6857/26%)
 
Setkali jste se již s našimi tábory? (6759/25%)
 

Celkem hlasovalo: 26777

Seznam všech anket

Zaregistrujte se

k zasílání informací o našich akcích přímo na Váš email. Více informací

Novinky

24. 2. 2011

LETNÍ TÁBORY 2024

Letní tábory 2024 jsou otevřeny pro přihlašování.

Letní dětské tábory 2024:

- Záchranná mise 1

- Léto bez hranic 1

- Léto bez hranic 2

- Léto bez hranic 3

- Léto bez hranic 4

- První tábory 1-8

- Sportovní tábory 1-3

- Týdenní tábory 1-8

Tábory pro rodiče s dětmi 2024:

 • Tábor pro rodiče s dětmi Trnávka 1-7
 • Tábor pro rodiče s dětmi Hotel Relax 1-7
 • Tábor pro rodiče s dětmi Zámecký hotel Panství 1-5
 • Tábor pro rodiče s dětmi Parkhotel Mozolov 1-3
 • Tábor pro rodiče s dětmi Relax hotel Bára 1-4
 • Tábor pro rodiče s dětmi Orlík 1
 • Tábor pro rodiče s dětmi Hotel Semerink 1-2
 • Tábor pro rodiče s dětmi Hotel Bečva 1-2

Více informací o letních táborech 2024 najdete zde.

24. 2. 2011

Léto 2024 - JIŽ V PRODEJI

SEZONA 2022 - REKORDNÍCH 3700 DĚTÍ

28. 1. 2013

TÁBORY RODIČŮ S DĚTMI

V roce 2024 doporučujeme tyto oblíbené tábory pro rodiče s dětmi:

 • Tábor pro rodiče s dětmi 1 - 28.7.-3.8.2013
 • Tábor pro rodiče s dětmi 2 - 4.8.-10.8.2013
 • Tábor pro rodiče s dětmi 3 - 11.8.-17.8.2013
 • Tábor pro rodiče s dětmi 4 - 18.8.-24.8.2013
 • Táborová dovolená rodičů s dětmi - 4.8.-10.8.2013

Více se o táborech pro rodiče s dětmi dozvíte zde.

Vypsat všechny novinky

Naši partneři:

Obrázek