Přeskočit navigaci.

Časté dotazy

 • Jak je to s dopravou na tábory a víkendovky?

Doprava na letní tábory, zimní tábory a víkendové akce je zahrnuta v ceně. Doprava na letní tábory a zimní tábory je zajištěna autobusy z Prahy a zpět. Doprava na víkendovky je zajištěna prostředky veřejné dopravy, autobusy nebo vlaky. Doprava po Praze (MHD, metro, apod. při přesunech) při víkendovkách není zahrnuta v ceně akce – prosím vybavte děti dostatečným počtem jízdenek. Samozřejmě můžete děti dopravit přímo do místa pořádané akce (tábora či víkendovky), a to cca 2 hodiny po odjezdu z Prahy. Obdobně tak je můžete odvét sami z tábora cca 2 hodiny před příjezdem do Prahy. Více o jednotlivých místech a časech odjezdu se dozvíte v záložkách jednotlivých akcí, např. Letní tábory, Zimní tábory a Víkendy a výlety.

 • Jak je možné platit za akce sdružení (tábory, víkendy)?

Všechny naše akce plaťte prosím výlučně bezhotovostně na naše níže uvedené účty, a to buď převodem z účtu, poštovní poukázkou na tento účet nebo v hotovosti na pobočkách Fio banky. Při platbě vždy nezapomeňte uvést jako variabilní symbol datum narození dítěte (ve formátu DENMĚSÍCROK), do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte a název tábora. Obdržená platba a přihláška Vám bude obratem, dle našich administrativních možností, potvrzena zasláním kopie přihlášky poštou (u víkendovek jen info emailem). Platby v hotovosti ani poštou na adresu nepřijímáme, děkujeme za pochopení, výjimkou mohou být na poslední chvíli přihlášené víkendové akce (po předchozí dohodě).
 – tábory (letní a zimní) – účet č.: 2000009194/2010
 – víkendové akce – účet č. 2300050172/2010

 • Jak bude o mé dítě postaráno?

Po celou dobu tábora a všech ostatních akcí se budou o Vaše děti starat pravidelně každoročně proškolovaní zkušení a nadšení vedoucí (žádní brigádníci), obvykle z řad našich odchovanců. Vedení táborů je navíc, kromě našich každoročních interních školení pro všechny vedoucí, vždy složeno z úspěšných absolventů odborného školení pro hlavní vedoucí akreditovaného Ministerstvem školství. Na každé akci je přítomen odborně způsobilý zdravotník (lékař, záchranář, dětská sestra, apod.). Velkou výhodou je přímá účast lékaře nebo zdravotní sestry na letních a zimních dětských táborech. Snažíme se, aby děti byly po celý den pod stálým dohledem a veškerou činností minimalizujeme rizika případných úrazů nebo jiných nepravostí. Naší odpovědnosti za svěřené děti jsme si plně vědomi a podřizujeme jí věškeré táborové dění.

 • Jak se můžu přihlásit?

Na každou akci je potřeba se písemně přihlásit a poslat nám přihlášku poštou (ne doporučeně). Tedy pokud Vás nějaká akce pořádaná DĚTMI BEZ HRANIC zaujala, můžete se přihlásit jedním z následujících způsobů
 – Stáhnout si v záložce Ke stažení přihlášku na vybranou akci, vytisknout a vyplněnou odeslat na adresu našeho sdružení (Kontakt).
 – Vyplnit Online přihlášku v záložce Online přihláška (druhá ve vodorovném menu) a odeslat. Na jejím základě Vás pak budeme kontaktovat a zašleme Vám přihlášku na tábor k písemnému vyplnění emailem.
 – pošlete nám email na: info@detibezhranic.cz nebo zavolejte na tel.: 774 733 322 se žádostí o přihlášku a my Vám ji pošleme poštou nebo emailem dle Vaší volby.
 – Poradíme Vám a zodpovíme Vaše dotazy buď telefonicky nebo emailem či poštou a následně dle dohody zašleme potřebné formuláře a další informace o pořádaných akcích.

 • Různě staré děti v oddíle a chatce = věkový   mix?

Často se setkáváme s tím, že zejména sourozenci chtějí, resp. jejich rodiče chtějí, aby děti byly na letních či zimních táborech spolu v oddíle nebo chatce (pokoji). Obvyklým argumentem rodičů je, že děti si budou pomáhat, tedy ten starší tomu mladšímu, že se jim nebude stýskat, apod. Realita na táboře je však téměř vždy jiná, děti se o ty mladší zásadně nestarají (s výjimkou některých starších sestřiček a mlaší brášky) a věkový mix je pro život tábora i pro obě děti velice špatný zejména z těchto důvodů:

– děti jsou na táboře rozděleny do 3 věkových kategorií (6–8 let = MK; 9–12 let = SK; 13–17 let = VK) a dále do oddílů, každá kategorie i oddíl má program uzpůsobený úměrně věku dětí, tzn. že vyčnívající dítě je problém (buď se nudí nebo nestíhá, oboje ho celý tábor stresuje),
 – hry pro malé děti nebaví o pár let starší děti,
 – malé děti nemohou zvládnout hry pro o pár let starší děti (a z hlediska odpovědnosti bychom to ani nepřipustili),
 – malé děti mají dříve večerku, je nemožné, abychom připustili, že děti z jedné chatky budou mít večerku různě – budily by se navzájem (světlo, převlékání, apod.). Při věkovém mixu musíme dodržet pravidlo: starší musí být vždy s mladším, nelze nikdy opačně, mladší dítě by zcela zastavilo chod staršího oddílu (vyžaduje jinou péči, program, apod.) a vystavili bychom ho jak stresu, tak i nebezpečí úrazu při pro něho náročnějších hrách. Obojí však na našich táborech nechceme. Vyhovíme-li požadavku rodičů na věkový mix, pak to přináší jen znuděné starší dítě (a my pak vypadáme, že děti na táborech nudíme), zátěž pro celý oddíl a vedoucího. Mějte tato slova prosím na paměti vždy, když po nás požadujete věkový mix. Tolerance věkového mixu, aby to nebylo příliš na škodu (trochu to bude vždy) je cca 1 rok přes výše uvedené hranice), neboli 9 letý může do MK, 13 letý do SK. I tak však poměte, že 9 leté dítě bude s předškolákama, jak ho to asi bude na táboře bavit??? Požadavky na věkový mix vždy řeště osobně s ředitelem sdružení Mgr. Josefem Valterem, tel.: 724 346 303.

 • Lekářské potvrzení – může být na jiném formuláři a jak dlouho je platné?

Na všechny naše dětské tábory (letní tábory i zimní tábory) je nezbytné, aby, v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví, mělo dítě potvrzení od praktického lékaře, že je zdravotně způsobilé zúčastnit se tábora či jiné zotavovací akce pro děti. Toto potvrzení může být na libovolném formuláři (náš formulář v sekci Ke stažení. je jen pomůcka pro lékaře, kteří svůj formulář nemají) a je platné vždy 1 rok od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

 • Jak staré děti se mohou zúčastnit vašich akcí?

Všechny naše akce pro veřejnost jsou přístupné všem dětem od 6 do 18 let. Některé, zejména víkendové akce jsou více vhodné pro střední a starší děti (např. záchranářské víkendy jsou výukové, akce v Libni jsou s přespáním na karimatkách, apod.). Výjimečně lze u samostatných dětí (osobní potřeba, hygiena, apod.) udělat výjimku a přijmout mladšího účastníka (ideálně spolu se starším sourozencem). Tato výjimka je možná jen po předchozí dohodě s ředitelem sdružení Mgr. Josefem Valterem, tel.: 724 346 303.

 • Chtěl bych být u vás praktikantem, vedoucím, záchranářem, apod., co mám udělat?

Naše sdružení má stálé party vedoucích, zejména z účastníků našich akcí, vedoucí se dlouhodobě znají, školí a scházejí se v Praze k přípravě tábora. Nicméně nebráníme se schopným a nadšeným mladým lidem. Napiš nám stručně odkud jsi (my se scházíme v Praze), jaké máš zkušenosti s činností pro děti a proč bys chtěl být jedním z nás a uvidíme. Třeba zapadneš do některé z našich táborových part a budeš dalším „dítětem bez hranic“. Napiš na info@detibezhranic.cz

 • Jak funguje pojištění storno poplatků a má pro mé dítě smysl?

Když je dítě řádně přihlášeno a zaplaceno a náhle se těsně před táborem stane nějaká zdravotní nepříjemnost bránící účasti dítěte na táboře, je to vždy značný problém pro rodiče. Problém je také finanční, protože pořadatel (Děti bez hranic) musí naúčtovat storno poplatky ve výši ceny tábora a z nich kryje náklady na dítě, které v té době již nelze zrušit (máme pevný počet lůžek nasmlouvaných s majiteli středisek, náklady na dopravu a další fixní náklady). Rodič je pak nepříjemně překvapen, že nedostane cenu tábora zpět. Tomu je však možné se bránit pojištěním storno poplatků. Pojištění storno poplatků je možno sjednat prostřednictvím přihlášky na tábor, a to u Kooperativa pojišťovna, a.s. Toto pojištění zákazník uzavírá jeho zaškrtnutím v přihlášce na akci a zaplacením ceny akce spolu s tam uvedenou cenou za pojištění storno poplatků. Předmětem pojištění je náhrada storno poplatku souvisejícího s pojistnou událostí, kterou je zrušení účasti na akci z důvodů zejména hospitalizace dítěte nebo jeho upoutání na lůžko z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu (infekční nemoci, angíny, zlomeniny, apod.). Vznik pojistné události je povinen pojištěný, kterým je zákazník, oznámit bez zbytečného odkladu, a to písemně na příslušném tiskopisu pojišťovny (ke stažení na našem webu www.detibezhranic.cz) a zaslat na naši adresu a my pošleme na pojišťovnu.

 

Z naší fotogalerie Spřátelené weby:

kamarádi zubaři: Obrázek kamarádi lektoři první pomoci: Obrázek

 

 


 

 

 


Anketa

Web letnídětskétábory.cz

Libí se vám náš web? (6757/25%)
 
Našli jste na webu užitečné informace? (6565/24%)
 
Chcete posílat své děti na kvalitní a bezpečné tábory? (6937/26%)
 
Setkali jste se již s našimi tábory? (6835/25%)
 

Celkem hlasovalo: 27094

Seznam všech anket

Zaregistrujte se

k zasílání informací o našich akcích přímo na Váš email. Více informací

Novinky

24. 2. 2011

LETNÍ TÁBORY 2024

Letní tábory 2024 jsou otevřeny pro přihlašování.

Letní dětské tábory 2024:

- Záchranná mise 1

- Léto bez hranic 1

- Léto bez hranic 2

- Léto bez hranic 3

- Léto bez hranic 4

- První tábory 1-8

- Sportovní tábory 1-3

- Týdenní tábory 1-8

Tábory pro rodiče s dětmi 2024:

 • Tábor pro rodiče s dětmi Trnávka 1-7
 • Tábor pro rodiče s dětmi Hotel Relax 1-7
 • Tábor pro rodiče s dětmi Zámecký hotel Panství 1-5
 • Tábor pro rodiče s dětmi Parkhotel Mozolov 1-3
 • Tábor pro rodiče s dětmi Relax hotel Bára 1-4
 • Tábor pro rodiče s dětmi Orlík 1
 • Tábor pro rodiče s dětmi Hotel Semerink 1-2
 • Tábor pro rodiče s dětmi Hotel Bečva 1-2

Více informací o letních táborech 2024 najdete zde.

23. 2. 2011

Léto 2024 - JIŽ V PRODEJI

SEZONA 2022 - REKORDNÍCH 3700 DĚTÍ

28. 1. 2013

TÁBORY RODIČŮ S DĚTMI

V roce 2024 doporučujeme tyto oblíbené tábory pro rodiče s dětmi:

 • Tábor pro rodiče s dětmi 1 - 28.7.-3.8.2013
 • Tábor pro rodiče s dětmi 2 - 4.8.-10.8.2013
 • Tábor pro rodiče s dětmi 3 - 11.8.-17.8.2013
 • Tábor pro rodiče s dětmi 4 - 18.8.-24.8.2013
 • Táborová dovolená rodičů s dětmi - 4.8.-10.8.2013

Více se o táborech pro rodiče s dětmi dozvíte zde.

Vypsat všechny novinky

Naši partneři:

Obrázek